Wednesday, August 26, 2009

Pelan Perlindungan Beserta Simpanan Berlandaskan Syariah Untuk Semua

IKHLAS SAVINGS TAKAFUL

Pelan Simpanan & Perlindungan ini direkacipta untuk peserta berumur 30 hari hingga 60 tahun. Simpanan & perlindungan maksimum sehingga umur 75 tahun.

Antara manfaat pelan IST:


Manfaat perlindungan akibat kematian & hilang upaya kekal menyeluruh.
Manfaat simpanan pada akhir tempoh matang.
Jumlah sumbangan yang fleksibel.
Pengeluaran sebahagian wang tunai.
Penambahan kadar sumbangan.
Pilihan RIDER tambahan untuk peserta seperti term, critical illness, hospital benefit, accidental death & disability, waiver of contribution dll.
Pulangan pelaburan yang lebih baik.

Mencarumlah didalam pelan tabung simpanan ini , hasilnya ishaallaah akan dituai disaat anda memerlukannya.


Sebagai contoh; jika anda hanya mencarum RM 100.00 sebulan pelbagai manfaat dinikmati. Demi kebajikan anda , keluarga serta ummah .

No comments:

Post a Comment